הנחיות לרישום ברשות המיסים - מודל "חשבוניות ישראל"– הקצאת מספרי חשבוניות

18/3/2024

מתחילת חודש מאי 2024, חובה על החברה/ שותפות לקבל הקצאת מספר מרשות המיסים על כל חשבונית שהחברה/ שותפות מפיקה מסכום של 25,000 ₪ + מע"מ. סכום זה יופחת בהדרגה במשך 4 שנים בגובה של 5,000 ש"ח מדי שנה, עד שיגיע לסכום של 5,000 ש"ח החל מיום 1.1.2028 המספר המוקצה ע"י רשות המיסים, הוא בנוסף למספר החשבונית שמופיע על פנקס החשבוניות או התוכנה שאתם משתמשים בה.

אנו ממליצים לכל המשתמשים בפנקס חשבוניות מנייר, לעבור לתוכנה להפקת חשבוניות (הכלולה ברשימת רשות המיסים), שם הקצאת מספרי החשבוניות נעשית באופן אוטומטי לאחר רישום חד פעמי באתר רשות המיסים.

שלבי הרישום ברשות המיסים:

א- בעל מניות -מנהל-רישום חד פעמי באתר רשות המיסים:

-רישום לקוח לשירותים דיגיטליים באתר רשות המיסים: לחצו כאן לכניסה לאתר יש לשמור את הקוד והסיסמא שקבלתם.

-למשתמשים בפנקס נייר להפקת חשבוניות, עליכם לקבל מספר הקצאה לגבי כל חשבונית מסכום של 25,000 ₪ בתוספת מע"מ לחצו כאן לכניסה לאתר הכניסה עם הקוד והסיסמא שקבלתם ברישום בסעיף א'.

-למשתמשים בתוכנה להפקת חשבוניות, היא תקצה מספר באופן אוטומטי כל עוד ביצעתם הגדרות התחברות לרשות המיסים בתוכנה -ראו ההדרכה בעניין "חשבונית ישראל" שמופצת ע"י חברת התוכנה איתה אתם עובדים. ראו אם התוכנה שלכם  כלולה ברשימה זו של רשות המסים.

ב- מתן הרשאה לחברה/ שותפות / עמותה (להלן תאגיד), שדרכה אתם מבצעים את הפעילות העסקית:

-עם הקוד והסיסמא שקבלתם בשלב-א' יש להיכנס לאתר: כניסה לשירותי הדיגיטל של רשות המסים -לחצו כאן לכניסה לאתר  יש ללחוץ על חלון "הרשאה לפעולות דיגיטליות" (בצד שמאל של המסך), ואז ללחוץ על רישום פרטי התאגיד (בצד ימין שורה שלישית), יש לעדכן את הפרטים המבוקשים. לאחר התהליך התאגיד משוייך אליכם ואתם יכולים לפעול בשמו.

ג- הוספת הרשאה לאחרים (עובדים, מנהלים) לפעול בשם החברה:

- יש ללחוץ בצד שמאל על "הוספת הרשאה+ולרשום מספר תעודת הזהות של בעל התפקיד שיבצע פעולות עבורכם. בעל התפקיד הרלבנטי יבחר את הפעולה שאותה בכוונתו להרשות (ראו רשימת נושאים) , ואז ירשום את פרטיו של מי שהוסמך על ידו לביצוע הפעולה האמורה. המשך התהליך לאישור ההסמכה, יהיה זהה לזה לתהליך שפורט לעיל לגבי עוסק יחיד. לאחר רישום בעל התפקיד, עליו (בעל התפקיד) להירשם בעצמו כפי שנרשם בעל העסק (סעיף א), עליו ללחוץ על חלון "הרשאה לפעולות דיגיטליות" (בצד שמאל של המסך), להיכנס ללשונית "הרשאות שניתנו לי" ולאשר אותן. בלי רישום ואישור של בעל התפקיד, הוא לא יוכל לבצע פעולות עברכם.

הסבר מקיף על הרישום למערכת ניתן למצוא בקישור

לשאלות ותשובות בנושא "חשבונית ישראל" לחצו על הקישור

 

אנו ממליצים כבר עתה להירשם ולהתחבר למערכת כדי לא להגיע לרגע האחרון לא מוכנים.

____________________________________________________

קישור לסרטוני הסברה על חשבונית ישראל של חברות תוכנה שונות להפקת חשבוניות:

ריווחית

פינבוט

מורנינג-חשבונית ירוקה

חשבשבת

פריוריטי-רישום לשירות

פריוריטי-תהליך בקשת ההקצאה לקוח וספק

פריוריטי-טיפול בפורמט הדפסה

 

-אנו מפנים את תשומת לבכם: כדי שתוכלו לנכות מע"מ תשומות מחשבוניות ספקים בסכום מ-25,000 ש"ח +מעמ (בשנת 2024), עליכם לוודא כי על גבי החשבונית שקבלתם מהספק יופיע מספר הקצאה מרשות המיסים בנוסף למספר החשבונית.