חוזרים מקצועיים

14
Circulars
25
Circulars
30
Circulars
43
Circulars
87
Circulars
94
Circulars

הנחיות חדשות למעסיקים עקב נגיף הקורונה

 

עודכן לאחרונה ב-1/4/2020 בשעה 17.20

95
Circulars
113
Circulars
117
Circulars
118
Circulars

דוח נסיעה עסקית לחו"ל לשנת 2018

 

יש למלא דוח לגבי כל נסיעה עסקית לחו"ל, לצרף קבלות ולהגיש במשרד

125
Circulars
126
Circulars

דוח נסיעה עסקית לחו"ל לשנת 2017

 

יש למלא דוח זה עבור כל נסיעה עסקית לחו"ל, לצרף מסמכים ולחתום בתחתית הדוח.

127
Circulars

הוצאות נסיעה לחו"ל המותרות בניכוי לשנת 2017

 

ההוצאות שיותרו לנו לניכוי בשל הוצאות נסיעה עסקיות לחו"ל בשנת 2017

128
Circulars

חוזר למעסיקים לשנת 2017

 

ביטוח פנסיוני חובה, תלוש השכר והרכבו, ימי חופשה ושכר מינימום לעובדים החל מינואר 2017

129
Circulars

חוזר לעצמאיים לשנת 2017

 

פנסיית חובה, שיעור מס הכנסה ליחיד, שיעורי ביטוח לאומי לעצמאי ומחזור הכנסות של עוסק פטור במע"מ