ניהול ספר לקוחות ע"י עורכי דין -תזכורת

19/3/2024

מי צריך לנהל ספר לקוחות ? על פי הוראות ניהול פנקסי חשבונות חובה על בעלי מקצועות חופשיים (שכוללים עורכי דין), לנהל ספר לקוחות.   

מתי צריכים לרשום בספר לקוחות ?  בעלי מקצועות חופשיים נדרשים לנהל ספר לקוחות* אם תמורת השירות לא נתקבלה או לא נתקבלה במלואה במלואה לאחר סיום השירות. כלומר הסתיימה עבודה (למשל חוזה, יעוץ, טיפול בתביעה וכו') והלקוח טרם שילם, יש לרשום בספר לקוחות* (אם מנהלים תיעוד בפנקסי נייר) או להפיק חשבון עסקה (או חשבון חיוב) -אם ממנהלים תיעוד בתוכנה, את סכום מתן השירות.

מתי לא צריך לרשום בספר לקוחות ? כאשר כל תמורת השירות שולמה מיידית עם גמר השירות או שהתמורה שולמה מראש לפני מתן השירות והופקה חשבונית מס/ קבלה על הסכום שנתקבל .

איך נראה ספר לקוחות?  במקרה של תיעוד בנייר-ספר לקוחות יהיה ספר כרוך וממוספר ובוא ירשמו חיוב וזיכוי בדף נפרד לגבי כל לקוח. במקרה של תיעוד בתוכנה תופק חשבונית עסקה (או חשבון חיוב בגמר השירות).

 

ובלשון החוק:

ספר לקוחות

3.    בספר הלקוחות ינוהל חשבון נפרד לכל לקוח ובו יירשמו החיובים והזיכויים; אם תמורת השירות שולמה במלואה מיד לאחר מתן השירות אין חובה לרשום חיוב וזיכוי כאמור