דוח נסיעה לחול לשנת 2024

לחצו כאן לקבלת הדוח בקובץ EXEL

יש למלא את הדוח, לחתום עליו ולשלוח למשרד להנהלת החשבונות לצורך קליטתו.