היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות עד ליום 23.10.2023

9/10/2023

הכותב: עורך דין קובי חתן- משרד עורכי דין המתמחה בדיני עבודה

ביום ראשון 9/10/2923,  התפרסמה הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות. תוקף ההיתר הוא עד ליום 23.10.2023 או עד לסיום מצב החירום, לפי המוקדם. על פי ההיתר ניתן להעסיק עובדים עד 14 שעות נוספות ביום (ולא עד 12 שעות כפי שקיים בשגרה), ועד 37 שעות נוספות שבועיות (במקום 16 שעות בשגרה).

התנאים הקבועים בהיתר הם:

1-לא ניתן להעסיק עובד מעל ל-67 שעות עבודה (רגילות + נוספות) בשבוע, ומעל 90 שעות נוספות בחודש;

2-ניתן להעסיק עד 14 שעות נוספות, כאשר יש לקבל את הסכמת העובד לכך (העסקה עד ל-12 שעות לא כרוכה בהסכמה);

3-אם עובד מועסק 14 שעות, יש לתת הפסקה נוספת בת 15 דקות בין השעות ה-12 ל-14;

4-בתוך שעות העבודה לא נספרות הפסקות בהן העובד יכול לצאת ממקום העבודה.

לגבי מעסיקים שמעסיקים יותר מ-20 עובדים, ההיתר יחול רק אם לפחות 20% ממצבת העובדים נעדרו ממקום העבודה בנסיבות שלא תלויות במעסיק ורק אם לא ניתן לבצע את העבודה בתקופה זהה על ידי עובדים קיימת. מצבת העובדים היא מצבת העובדים הממוצעת שדווחה למוסד לביטוח לאומי בין מאי 23 ליולי 23.

במקומות עבודה בהם עובדים במשמרות, ההיתר יחול אם נעדרו לפחות 20% מהעובדים באותה המשמרת (בנסיבות שלא תלויות במעסיק) ולא ניתן לבצע את העבודה בתקופה זהה עם עובדים אחרים.

כמו כן, ההיתר לא יחול על מעסיק שנכון ליום 7.10.2023 היה בידו אישור תקף על היותו מפעל חיוני.

ההיתר המיוחד לא יחול בענפים הבאים: תחבורה ציבורית, ענף ההובלה, ענף ההיסעים, ענף הבניה התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.

 

האמור לעיל הוא מידע כללי ואינו ייעוץ משפטי.