עדכון דמי הבראה לשנת 2023

1/10/2023

ביום 11.9.23  נחתם צו הרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו. בהתאם לצו, מחיר יום ההבראה במגזר הפרטי יעמוד החל מיום 1.7.2023 על 418 ש"ח ליום הבראה (במקום 378 ש"ח) וזאת עד ליום 30.6.2024. התשלום יחול כאמור מ 1.7.2023 , אם שולמו דמי הבראה לעובדים ביולי ואילך לפי התעריף הקודם, יש לעדכן את ההפרש במשכורת הבאה. 

 

זכאות לדמי הבראה:

כל עובד שהשלים שנת עבודה זכאי לקצובת ההבראה בהתאם להיקף משרתו, ועל פי הוותק שלו במקום העבודה כדלקמן:

שנות ותק בעבודה

ימי הבראה (למשרה מלאה)

ראשונה

ימים

שניה ושלישית

ימים

רביעית עד עשירית

ימים

אחת עשרה עד חמש עשרה

ימים

שש עשרה עד תשע עשרה

ימים

עשרים ומעלה

10 ימים

 

עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד שהשלים שנת עבודה יהיה זכאי לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.

עובד לא יידרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום דמי הבראה

לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

מועד תשלום דמי הבראה:

קצובת ההבראה תשולם בחודשי הקיץ, יוני-ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.

תקופת ההתיישנות:

 תקופת ההתיישנות לזכאות לדמי הבראה לאחר תום יחסי עובד מעסיק  היא של 7 שנים מתום סיום עבודתו, אם לא קיבל את קצובת ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו.

חופשת הלידה (עפ"י חוק) צוברת ותק לעניין הבראה.