הגשת בקשה למענק סיוע לעסקים בעקבות זן אומיקרון

5/7/2022

שירות זה מאפשר לבעלי עסקים שחלה ירידה במחזור העסקאות שלהם כתוצאה מהשלכות התפשטות זן האומיקרון להגיש תביעה למענק סיוע. 

לפרטים נוספים ולהגשת הבקשה באתר רשות המיסים  לחצ/' כאן