חובת דיווח על הכנסות ונכסים לבעלי אזרחות אמריקאית/ אשרת שהייה בארה"ב

12/11/2021

בשנים האחרונות הגבירו רשויות המס בארה"ב IRS, את מאמצי הגבייה וזאת נוכח הגרעון התקציבי חסר התקדים בעקבות המשבר הפיננסי שהיה בשנת 2008. מאמצים אלו כוללים בין היתר אכיפה של חוקי המס בארה"ב החלים על אזרחי ארה"ב אף אם הם מתגוררים מחוץ לארה"ב. חוקים אלו קובעים כי כל אזרח  אמריקאי או בעל אשרת שהייה (GREEN CARD) חייב בהגשת דוח על הכנסותיו מכל מקום בעולם ללא קשר למקום מגוריו בעבר או בהווה.

חובת הדיווח כוללת גם פירוט חשבונות בנק, קופות גמל ונכסים אחרים  ( FBAR - Foreign Bank Account Reporting ) גם מחוץ לארה"ב ששייכים לאזרח ארה"ב או שיש לו זכות חתימה או שהוא המוטב בחשבון ובנוסף דיווח על שליטה שיש לו בחברות או שותפויות זרות אשר ממוקמות בכל מקום בעולם.

כאמור, חובה זו חלה על כל אזרחי ארה"ב ובעלי אשרת שהייה גם אם מעולם לא היו בארה"ב.

 

בין ארה"ב למדינת ישראל קיימת אמנה למניעת כפל המס ולכן, ברוב המקרים לא קיימת חבות מס בארה"ב מעבר למס ששולם בישראל. עם זאת קיימים מקרים בהם תיווצר חבות מס בארה"ב על פעילות עסקית שנעשתה בישראל ושולם עליה מס בישראל, לדוגמא: האמנה למניעת כפל מס בין ארה"ב לישראל אינה כוללת תשלום ביטוח לאומי Social Security ששולם ע"י עובדים עצמאיים במדינת ישראל, ולכן, עובד עצמאי במדינת ישראל שמשלם כחוק דמי ביטוח לאומי בישראל, יידרש לשלם בנוסף Social Security בארה"ב על הכנסתו כעובד עצמאי בישראל.

 

אנא בדקו חובתכם בקשר לנ"ל מאחר וחוקי המס בארה"ב עלולים להטיל קנסות כבדים על אזרחים המתעלמים מחובתם זו.