ביטול הצעת חוק להתקנת דלקן ברכב כתנאי להכרה בהוצאות דלק.

8/10/2021

רשות המסים ביטלה הצעת החוק להחיל חובת התקנת דלקנים לעצמאים, אשר היתה אמורה להכנס לתוקף בתחילת נובמבר.

ההצעה תחול רק על כלי רכב מעל 3.5 טון.

לפי עמדת רואי חשבון בישראל שהתקבלה אצל שר האוצר, זו הצעה שהטילה נטל כבד על ציבור העצמאים ולכן יש חשיבות רבה לביטולה. מדובר בעלות משמעותית נוספת לעצמאים אשר הרכב משמש בעסקם, הן מבחינת עלויות ההתקנה והתחזוקה השוטפת והיו בה הרבה בעיות. לפיכך, ביטולה הוא בשורה טובה עבור ציבור העצמאים. "יש להילחם בהון השחור באמצעות כלים ייעודיים וממוקדים, ולא להכביד את הנטל על העסקים".

כאמור ההצעה תחול על בעלי כלי רכב מעל 3.5 טון, אשר יהיו מחויבים בהתקנת דלקן כתנאי להתרת הוצאות דלק.