מענק חזרה ללימודים להורים זכאים, בעבור ילדים שנולדו בתאריכים מ-1.1.2004 עד 31.12.2015  

10/8/2021

המענק ישולם לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים היום, 10.8.2021.

שימו לב שהמושג "הורה עצמאי" הוא הורה: רווק/ה, גרוש/ה, או אלמן/ה שאין להם בת/בן זוג או ידוע/ה בציבור.

לפרטים בהודעה באתר הביטוח הלאומי לחצו כאן