נפתחה מערכת המאפשרת להשיב כספי מענקי סיוע לתקופת הקורונה ששולמו ביתר לעצמאים ולעסקים

29/7/2021

לאחר תקופת הרצה, רשות המסים מודיעה כי פתחה לטובת עצמאים ובעלי עסקים, מערכת המאפשרת להשיב את כספי מענקי הסיוע ששולמו לחלקם ביתר. בהתאם להסדרים שקבעה הרשות, מי שיקדים להשיב את הכספים ייהנה מפריסת תשלומים רחבה ונוחה יותר.

נזכיר כי רשות המסים שילמה את מענקי הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה ("מענק סוציאלי") ומענקי הסיוע לעסק קטן במהירות מירבית והם שולמו על סמך הצהרות המבקשים בלבד לפיה היתה להם ירידת המחזורים הנדרשת בחוק לצורך הזכאות למענק.

המערכת שנפתחה מציגה למבקש את כל המענקים ששולמו לו, את הירידה במחזורים שנדרשה בחוק ואת הירידה שהוא חווה בפועל. במקרה של מענקים ששולמו ביתר, כשעל פניו לא קיימת זכאות לפי החוק, יוכל המבקש להשיב את הכספים או לבחור אחת מארבע הנמקות לזכאות למענק והן: שירות במילואים, חופשת לידה, הכנסה חריגה או עסקה הונית.

ניתן לשלם את כל סכום החיוב בסכום אחד או במספר תשלומים, על פי חלופות הבאות:

השבת המענק בסכום אחד באשראי או שובר ברקוד – מצב החשבון ביישום יעודכן בהתאם לאחר קליטת סכום התשלום.

השבת המענק במספר תשלומים תוך 90 יום ממועד יצירת החיוב, על ידי כניסה חוזרת ליישום.

פריסת תשלומים במשרד השומה בו מתנהל התיק שתבוצע עד 31.8.21 במסגרתה ניתן לפרוס את מלוא הסכום המענקים המושבים בתשלומים חודשיים שווים שפריסתם תסתיים לא יאוחר מיום 31.12.22

לכניסה למערכת לחצו כאן:  https://www.gov.il/he/service/overpaid-corona-grants