אושרו תקנות פיצויים בשל נזק עקיף במבצע שומר החומות

9/6/2021

אושר בוועדת הכספים של הכנסת:

עסקים הממוקמים במרחק 0-40 ק"מ  מרצועת עזה יהיו זכאים לפיצוי בגין שני מסלולים, מסלול מחזורים או מסלול שכר עבודה.
עסקים הממוקמים בין 40-80 ק"מ מרצועת עזה זכאים לפיצוי במסלול שכר עבודה בלבד.

1. הפיצוי היומי, לפיצוי מעבידים ששילמו שכר לעובדים שנעדרו עקב מצב הלחימה, אשר ממוקמים במרחק של עד 80 קילומטרים מגבול רצועת עזה, הוגדל ל- 430 ₪ ליום עבודה במקום 370 ₪ בנוסח התקנות המקוריות.

2.  תקרת הפיצוי לעסקים במסלול ירידה במחזורים אשר ממוקמים במרחק 0-40 ק"מ מעזה  הוגדלה ממיליון למיליון וחצי ₪ כפי שהיה בנוסח התקנות הקודם.

3. עסקים הממוקמים במרחק 40-80 ק"מ יגישו בקשה למענק החזר שכר העבודה יוכלו להינות במקביל ממענק הוצאות קבועות על רקע משבר הקורונה ובתנאי שיראו ירידה במחזור לפי תנאי המענק.

4. הוגדלו היקפי הפיצוי הכלכלי לחקלאים שתחומי הפעילות שלהם במרחקים של 7 עד 20 קילומטרים ו-20 עד 40 קילומטרים מעזה. בתוספת הגדלת תשלום השכר היומי שנקבע על 430 ₪, הועמדו סכומי הפיצוי     לחקלאים בצורה הבאה:


    7-0 ק"מ – סכום של 4,031 ₪ (במקום 3,465 ₪ בנוסח התקנות המקורי) מוכפל במספר העובדים המועסקים בשטח שנפגע

    20-7 ק"מ - סכום של 3,225 ש"ח (במקום 2,355 ₪) מוכפל במספר העובדים המועסקים בשטח שנפגע

    40-20 ק"מ – סכום של 1,935 ₪ (במקום סכום של 1,387 ₪) מוכפל במספר העובדים המועסקים בשטח שנפגע.

5.  מוסד חינוכי בבעלות עצמאי, דוגמת משפחתון או גן ילדים, שנסגר בהוראת פיקוד העורף, יכלל גם הוא במסלול פיצוי בגין שכר, ויהיה זכאי ל-430 ₪ ליום כפול מספר הימים שהמוסד נסגר בהתאם להוראות, זאת בהתניה שזיכה את הורי הילדים מתשלום לימים אלה.

6. נוסף נקבע היום לדרישת הוועדה כי במקרה של פיצוי בגובה עד 10,000 ₪, לא יופעלו הליכי קיזוז חובות.
    בנוסף אישרה הוועדה שני מסלולי פיצוי לעסקים אשר נפגעו מהמהומות בערים המעורבות:
    א. פיצוי על נזק ישיר
    ב. עסק הזכאי על פיצוי על נזק ישיר יהיה זכאי גם לפחת מואץ על רכישות שייבצע עד ה-31.12.2021 בכדי לחדש את הרכוש שנפגע במהומות.

 

  • הגשת תביעה תתאפשר החל מיום 20.7.2021 ועד 19.10.2021. 

 להודעה באתר הכנסת לחצו כאן

להגשת התביעה באתר רשות המסים לחצו כאן