נפתחה האפשרות להגשת מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה ומענק הוצאות לעסק קטן לתקופה מרץ-אפריל 2021

12/5/2021

"נפתחה האפשרות להגשת בקשות  ל"מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה" שבין השאר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מרץ-אפריל 2021 נפגע בשל נגיף הקורונה בלפחות 40%, לעומת מרץ-אפריל 2019.

כזכור, בהמשך לתיקון לחוק, סכומי המענקים יחושבו לפי ההכנסה החייבת הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019.

נפתחה גם הגשת הבקשות ל"מענק הוצאות לעסק קטן" לעצמאים יחידים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, שבין השאר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מרץ-אפריל 2021 נפגע לפחות ב-25%, לעומת התקופה המקבילה ב-2019.

את הבקשות לכל המענקים לתקופת מרץ-אפריל ניתן להגיש עד ל-15 אוגוסט 2021

להגשת הבקשות למענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה ולפרטים נוספים:
https://www.gov.il/he/service/grant-corona-self-employed-and-employees-control-few-companies

כזכור, גם עצמאיים שפתחו עסקים חדשים, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולים להגיש במסגרת הפלטפורמה של מענק הוצאות לעסק קטן בקשות למענקים

להגשת בקשות למענק הוצאות לעסק קטן ולעסקים חדשים ולפרטים נוספים:

https://www.gov.il/he/service/self-employed-additional-grant"