נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות עבור החודשים מרץ - אפריל 2021

9/5/2021

המענק מיועד לעצמאים בעלי מחזור של 300 אלף ש''ח ועד 400 מיליון ש''ח, ולחברות מוסדות ציבור זכאים, ושותפויות בעלי מחזור של 18 אלף ש''ח ועד 400 מיליון ש''ח,  עבור החודשים מרץ - אפריל 2021.

עסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מרץ-אפריל 2021 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה ב- 25% ומעלה בהתאם להיקף המחזור, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019, יכולים להגיש החל מהיום (יום א') תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות, זאת במסגרת תוכנית 'רשת ביטחון כלכלית'. סכומי המענק לעומדים בתנאים, הם עד 500,000 ₪.  

נזכיר כי גם חברות ושותפויות חדשות, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולות להגיש במסגרת זו תביעות למענקים, ככל שהן עומדות בתנאי הזכאות, ובהם: מחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר עולה על 1,500 ₪ וכן מחזור העסקאות בתקופת הזכאות (מרץ-אפריל 2021) נמוך מהמחזור בינואר-פברואר 2020. סכום המענק לעסקים אלה יעמוד על 4,000 ₪ לתקופת זכאות. 

את התביעה למענק ניתן להגיש עד ליום ה-15 באוגוסט 2021.

להגשת התביעות ולפרטים נוספים על המענק ותנאי הזכאות לחצו כאן