נפתחה האפשרות להגיש תביעה למענק השתתפות בהוצאות קבועות לתקופה 1-2/2021 ליחידים וחברות, עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח

15/3/2021

עצמאים מעל 300 אלף ₪ וחברות/שותפויות מעל 18,000 ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2021 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה ב- 25% ומעלה בהתאם להיקף המחזור, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019, כמפורט:   

  • עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-18 אלף ש"ח ועד 100 מיליון ₪ - פגיעה של 25% ומעלה 
  • עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-100 מיליון ש"ח ועד 200 מיליון ש"ח – פגיעה של 40% ומעלה
  • עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-200 מיליון ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח – פגיעה של 60% ומעלה
  • חברות ושותפויות שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולות להגיש במסגרת זו תביעות למענקים, ככל שהן עומדות בתנאי הזכאות שנקבעו להם.
  • מענק השתתפות בהוצאות קבועות נועד לסייע לעסקים שפעילותם צומצמה בהתמודדות עם הוצאות שאין ביכולתם להימנע מהן, ובהן תשלומי שכירות, ריבית, הוצאות ביטוח וכדומה.

 הגשת התביעות תתאפשר עד 15.6.2021. 

למידע נוסף ולהגשת התביעה יש ללחוץ על הקישור המצורף:
https://www.gov.il/he/service/corona-grant-for-buisnesses-3