נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי ינואר - פברואר 2021 לעצמאים ובעלי שליטה ולעסקים קטנים

14/3/2021

באתר רשות המסים נפתחה הבוקר האפשרות להגשת בקשות לקבלת "מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה" אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2021 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40%, לעומת התקופה המקבילה ב-2019.

בנוסף, נפתחה הגשת הבקשות ל"מענק הוצאות לעסק קטן" לעצמאים יחידים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2021 נפגע לפחות ב- 25%, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019.

בדומה להצגת הנתונים ב"מענק פגיעה ממושכת", ובכדי לאפשר שקיפות וודאות לגבי זכאותם למענקים, יוצגו בעת הגשת הבקשה, לעוסקים המורשים ולשכירים בעלי שליטה נתוני המחזורים הדו-חודשיים הרלבנטיים של תקופת המענק ב- 2019 וב-2021 (על פי הדיווחים התקופתיים שהגישו למע"מ), ויוצג  שיעור הירידה במחזורי העסקאות ביחס לשיעור הנדרש בחקיקה. בהתאם לכך, יהיה על עוסקים מורשים, וכל החברות הרלבנטיות (בהתייחס לבעלי שליטה) להגיש את הדוחות התקופתיים למע"מ עוד בטרם הגשת הבקשה למענק. ככל שהמערכת תצביע על כך שלא התקיימה הירידה הנדרשת במחזורי העסקאות לצורך הזכאות, תוצג אפשרות לתקן את שיעור הירידה שחושב ולנמק את הסיבה לתיקון, ככל שקיימת.

בעת הגשת בקשה על ידי עוסק פטור, העוסק ימלא את נתוני המחזור העסקי לחודשים ינואר פברואר 2021 (לפי סיכום הקבלות/ספר פדיון יומי) ויצהיר באם אכן הייתה לו הירידה הנדרשת בחוק לזכאות למענק.  כמו כן, בהתאם לנדרש בחוק, תיבדק הגשת ההצהרות השנתיות על פי חוק מע"מ לשנת 2019 ולשנת 2020. במקרה של אי זכאות בשל אי הגשת דוחות, יוכל העוסק להיכנס שוב לאזור האישי לצורך הגשת הבקשה לאחר הגשתם.

כזכור, גם עצמאיים שפתחו עסקים חדשים, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולים להגיש בקשות למענקים במסגרת הפלטפורמה של מענק הוצאות לעסק קטן, ככל שהם עומדים בתנאי הזכאות.

בקשות למענקי ינואר-פברואר ניתן להגיש עד ליום ה-15 ביוני 2021.

להגשת הבקשות ולפרטים נוספים לחצו כאן