נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור שנתי של עד 400 מיליון ש"ח עבור החודשים נובמבר-דצמבר

10/1/2021

עסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח בשנה, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 נפגע ב 25% לפחות, בהשוואה לחודשים אלה אשתקד בשל נגיף הקורונה, יכולים להגיש החל מהיום, 10.1.2021 תביעה למענק השתתפות בהוצאות קבועות, כחלק מתוכנית "רשת ביטחון כלכלית".

שיעור הירידה במחזור הנדרש למענק:
עבור תקופת הזכאות נובמבר דצמבר 2020 נדרשת ירידה במחזור הפעילות בהשוואה לחודשים אלו בשנת 2019 כמפורט:

  • עסקים עם מחזור שנתי של עד 100 מיליון ₪ - נדרשת ירידה של 25% לפחות
  • עסקים עם מחזור שנתי של 100-200 מיליון ₪ - נדרשת ירידה של 40% לפחות
  • עסקים עם מחזור שנתי של 200-400 מיליון ₪ - נדרשת ירידה של 60% לפחות 

נזכיר כי גם חברות ושותפויות חדשות, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולות להגיש במסגרת זו תביעות למענקים, ככל שהן עומדות בתנאי הזכאות, ובהם: מחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר עולה על 1,500 ₪ וכן מחזור העסקאות בתקופת הזכאות (נובמבר-דצמבר 2020) נמוך מהמחזור בינואר-פברואר 2020. סכום המענק לעסקים אלה יעמוד על 4,000 ₪ לתקופת זכאות. 

ניתן להגיש בקשות למענק עד ליום 15.4.2021
 
למידע נוסף ולהגשת הבקשות למענק –
לחצו כאן
להודעה באתר רשות המסים לחצו כאן