מענק סיוע בשל פגיעת ממושכת החל מיום 10.2.2021

10/1/2021

מענק נוסף במסגרת תוכנית האוצר "מבלימה לצמיחה"- מענק בשל פגיעה מתמשכת

המערכת להגשת הבקשות למענק הנוסף צפויה להיפתח ב-10.2.2021.

למידע נוסף באתר רשות המיסים לחצו כאן

לטבלת ריכוז המענקים שהוכנה ע"י לשכת רואי חשבון בישראל לחצו כאן