מענקים שהתקבלו מרשות המיסים לעניין מחזור עסקאותיו של עוסק פטור

10/12/2020

תקרת מחזור עסקאותיו של עוסק פטור לשנת 2020 הינה:  100,491 ₪.

האם המענקים שהתקבלו מרשות המסים (מענקים סוציאלים ומענקים להשתתפות בהוצאות) בעקבות משבר הקורונה לעסקים הינם חלק ממחזור עסקאותיו של עוסק פטור? 

על פי רשות המיסים, המענקים אינם חלק ממחזור העסקאות לצורך בחינת עמידה בתקרת מחזור ההכנסות.

יש לציין שהמענקים הללו חייבים במס הכנסה וחלקם חייבים גם בדמי ביטוח לאומי, ככול הכנסה אחרת מעסק ואינם חייבים במע"מ.