מענקים שהתקבלו מרשות המיסים לעניין מחזור עסקאותיו של עוסק פטור

10/12/2020

תקרת מחזור עסקאותיו של עוסק פטור לשנת 2020 הינה:  100,491 ₪.

האם מענקי הקורונה שהתקבלו מרשות המיסים הינם חלק ממחזור עסקאותיו ?

על פי רשות המיסים המענקים אינם חלק ממחזור העסקאות לצורך בחינת עמידה בתקרת ההכנסות.