נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור שנתי של עד 400 מיליון ש"ח עבור החודשים ספטמבר - אוקטובר

9/11/2020

עסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח בשנה, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ספטמבר - אוקטובר 2020 נפגע ב 25% לפחות, בהשוואה לחודשים אלה אשתקד בשל נגיף הקורונה, יכולים להגיש* החל מהיום, 9.11.2020 תביעה למענק השתתפות בהוצאות קבועות, כחלק מתוכנית "רשת ביטחון כלכלית".

גם חברות ושותפויות חדשות שהחלו לפעול בינואר - פברואר 2020 יכולות להגיש במסגרת זו תביעות למענקים, ככל שהן עומדות בתנאי הזכאות. כזכור, המקדמות ששולמו על חשבון מענק זה יקוזזו מסכום המענק

להגשת הבקשות ולפרטים נוספים על המענק ותנאי הזכאות לחצו כאן

 

* נספח א'-חישוב הוצאות שכר נחסכות:

כחלק מהגשת בקשה למענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות נדרש למלא את הנתון "הוצאת שכר נחסכות", להלן הוראות לחישוב הנתון הנ"ל:

ברצוננו להבהיר כי אינכם נדרשים לייצר קובץ אקסל כאמור כפי שהיה נדרש לגבי התקופה 3-4/2020. רשות המיסים פרסמה בתאריך 21 אוגוסט 2020 הוראת ביצוע וכן בתאריך 6 אוקטובר 2020 את נספח א -  המלצת רשות המסים בחישוב "הוצאות השכר הנחסכות" בשני מסמכים אלה רשות המיסים מקבעת את חישוב הוצאות השכר הנחסכות ע"י שימוש בדיווחי טופס 102 (זהו הטופס שהמעסיק מדווח על הוצאות שכר לרשות המיסים).

להלן ציטוט מתוך הוראות הביצוע סעיף ד.4:

" חישוב הוצאות השכר שנחסכו יהיה ההפרש שבין היקף השכר בתקופת הזכאות בהשוואה לדיווח על היקף שכר בחודשים המקבילים בשנת 2019 כפי שדווח בתיקי הניכויים של העוסק (דיווח ל-102). ההפרש בין תקופת הבסיס בניכויים לבין תקופת הזכאות יוכפל ב-1.25 וב-6 על מנת לקבל את נתון הוצאות השכר שנחסך במונחים שנתיים." להלן תיאור אופן החישוב ודוגמה כפי שמופיע בנספח א' כאמור לעיל

אופן החישוב:

חישוב הוצאות השכר הנחסכות יתבסס על הפרש הדיווחים בטופס 102 בין השכר בתקופת הזכאות לשכר בתקופת הבסיס וחלוקתו בסכום השכר בתקופת הבסיס, כאשר שיעור הירידה יוכפל בגובה השכר השנתי מתוך הטופס ויוכפל במקדם 1.25 (מקדם הוצ'סוציאליות).

דוגמת חישוב לתקופת הזכאות בחודשים מאי ויוני 2020:

הוצאות שכר נחסכות

=

1.25

*

שכר שנתי 2019

*

5-6/2019 - 5-6/2020

05/06/2019