הגשת בקשות להנחה בארנונה

6/10/2020

הרינו להביא לידיעתכם כי נפתחה מערכת להגשת בקשות להנחה בארנונה.
על מנת להיות זכאים להנחה בארנונה בשיעור של 95%, על העסקים להיות זכאים למענק הוצאות קבועות ופגיעה בהכנסותיהם לפי הפרמטרים המופיעים בלינק.

בהתאם לטיוטת התקנות שטרם אושרה, על מנת להיות זכאים להנחה בארנונה בשיעור של 100% בחודשים נובמבר-דצמבר, על העסקים להיות זכאים למענק הוצאות קבועות וירידה במחזור של לפחות 25% (במקום 60% ו-80% לפי העניין) בחודשים ספטמבר-אוקטובר.  
בהתאם לתקנות, המועד האחרון להגשת בקשות להנחה בארנונה הוא 31.12.2022.
לדגשים נוספים והגשת טופס הבקשה באתר משרד הכלכלה והתעשייה הסוכנות לעסקים קטנים לחצו על הקישור:

 https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx