זכאות למענקים של עוסק פטור המדווח על מחזור הכנסותיו למע"מ פעם בשנה

21/9/2020

עוסק פטור מדווח על מחזור הכנסותיו אחת לשנה ואין עליו חובת דיווח תקופתי (חודשי או דו חודשי) כמו שיש לעוסק מורשה.

מאחר וכך לא ניתן לבדוק את השינוי במחזורי ההכנסות בין שנת 2019 לשנת 2020 לצורך בדיקת זכאות למענקים בעקבות משבר הקורונה.

לצורך בדיקת זכאות למענק של עוסק פטור פרסמה רשות המיסים:

"עסק פטור מנהל פנקס/שוברי קבלות או ספר פדיון יומי ותיק תיעוד חוץ.

כדי לבחון האם הייתה ירידה במחזור בהתאם לאחוז שנקבע ( 25% או 40%), יש לסכום את התקבולים שהתקבלו בחודשים הרלוונטיים בשנת 2019 ולהשוות אותם לתקבולים של אותם החודשים בשנת 2020.

בנוסף כדאי לדעת כי בהתאם לחקיקת המענקים, הרשות תוכל לדרוש שבדוח השנתי שיוגש למע"מ, העוסק יפרט את סכום התקבולים שהיו לו בתקופות הזכאות לגביהן הוגשו בקשות למענק."