דחיית מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים בעבור העובדים שבחל"ת ליום 15.12.2020

21/9/2020

דחיית מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים בעבור העובדים שבחל"ת

המוסד לביטוח לאומי עדכן כי מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים בעבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר 2020, נדחה לתאריך 15.12.2020.

שימו לב, אין דחייה של הדיווחים השוטפים בעד המשכורות.


לבקשת הלשכה, המוסד לביטוח לאומי דחה ליום 15.12.2020 גם את הדיווח הרבעוני על פרטי העובדים בחל"ת, למעסיק שמעוניין בכך.

חשוב לזכור כי מעסיק שאינו מעסיק עובדים בחודש מסויים חייב לדווח אי העסקה בתיק הניכויים. מעסיק שקיבל קביעות, ידווח מיד על אי על העסקת עובדים באותו החודש - והקביעות יבוטלו.

להזכירכם, מעסיק שטרם דיווח על טופס 126 חציוני 1-6/2020 ו/או על טופס 126 סופי לשנת 2019, מתבקש לדווח באופן מיידי כדי למנוע קביעות בהיעדר דוח.
המוסד לביטוח לאומי שלח הודעות למעסיקים שטרם שידרו טופסי 126.