תקנות ההנחה בארנונה לעסקים עד יוני 2021

21/9/2020

מצ"ב לידיעתכם תקנות ההנחה בארנונה לעסקים עד לחודש יוני 2021.

על-פי התקנות, תוענק הנחה בהיקף של 95% מסך החיוב לעסקים שמחזורם עד 200 מיליון שקלים ושנפגעו בהיקף של מעל ל-60% (כלומר, חלה ירידה של 60% ויותר במחזור העסקאות ביחס לאותה תקופה אשתקד).

כמו כן, תוענק הנחה בהיקף של 95% גם לעסקים שמחזורם נע בין 200 מיליון שקלים ל- 400 מיליון שקלים ושנפגעו בהיקף של למעלה מ-80%. בד בבד, ישופו הרשויות המקומיות בסכום כולל של כ-1.3 מיליארד שקלים בשל אובדן ההכנסות בגין הנחות אלה.

המהלך שהובילו משרד הפנים ומשרד האוצר, נעשה בשיתוף רשות המיסים, הסוכנות לעסקים קטנים, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות.

מדובר במענקים דו חודשיים החל מיוני 2020, כשהזכאות להנחה תיבחן ותינתן על בסיס דו חודשי. הסוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה לקחה על עצמה את הטיפול בנושא והיא שתעניק את ההטבה לעסקים.

למנגנון סיוע בתשלומי ארנונה לעסקים שמחזור פעילות נפגע משמעותית - נוסח סופי כולל נוסח הצהרת גזבר לחצו כאן

לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020 (נוסח סופי) לחצו כאן