הדיווח למוסד לביטוח לאומי של המעסיק ושל העובד בהפסקת עבודה לקראת הסגר של חגי תשרי ועדכונים נוספים

21/9/2020

הדיווח למוסד לביטוח לאומי
של המעסיק ושל העובד בהפסקת עבודה לקראת הסגר של
חגי תשרי ועדכונים נוספים


המאמר מתמקד בהיבטים הקשורים לביטוח הלאומי נוכח המשבר הכלכלי הנובע מנגיף הקורונה ומבוסס על המידע הידוע לי ביום כתיבתו. לפני שימוש במידע יש להתעדכן באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי. המידע במאמר נועד להסב את תשומת הלב לאמור בו ואינו מהווה ייעוץ או חוות דעת.

בעקבות הגל השני של התפרצות נגיף הקורונה בישראל, הוארכה תקופת הזכאות לדמי אבטלה ולמענק הסתגלות מיוחד. לכן, להפסקת עבודה בזמן הסגר של חגי תשרי יש השלכות על הזכאות של העובדים לדמי אבטלה ולמענק ההסתגלות המיוחד.

מוזמנים לקרוא ולהתעדכן על הדיווחים השונים של המעסיק ושל העובד, על הזכאות לדמי אבטלה ועל עדכונים נוספים הקשורים למשבר הקורונה בהיבט הביטוח הלאומי.
בעקבות הגל השני של התפרצות נגיף הקורונה בישראל, הוארכה תקופת הזכאות לדמי אבטלה ולמענק הסתגלות מיוחד במסגרת התוכנית לסיוע כלכלי. ההארכה מתוכננת עד יוני 2021 או עד מועד מוקדם יותר שתלוי בשיעור האבטלה לפי הפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (התקופה הקובעת).
לקראת הסגר הכללי בחגי תשרי, פרסם המוסד לביטוח לאומי הוראות למעסיקים כיצד לדווח על העובדים שהופסקה העסקתם.

ככלל, המוסד לביטוח לאומי מעדיף שהמעסיק ידווח על הפסקת העבודה של העובדים בקובץ הפסקת עבודה, לאחר שהעובדים יצאו בפועל לחל"ת, פוטרו או התפטרו, כדי למנוע טעויות בדיווח. רוב העובדים שעבודתם הופסקה אינם מגישים מחדש תביעה לדמי אבטלה ולכן המעסיק אינו משדר טופס 100 בעדם.

המעסיק משדר למוסד לביטוח לאומי את יום העבודה האחרון של העובד לפני הפסקת העבודה (ולא את היום הראשון של החל"ת) ואת סיבת הפסקת העבודה.

לעניין דמי אבטלה - חשוב מאד שהעובד יירשם בזמן בלשכת התעסוקה (עובדים בני 67 ומעלה אינם נרשמים בלשכת התעסוקה כתנאי לזכאות למענק). לשכת התעסוקה מאפשרת למעסיקים לדווח על עובדים מפוטרים או שהוצאו לחל"ת – ל-50 עובדים ומעלה בתנאים מסויימים, והאישור לרישום יישלח לעובדים תוך מספר ימים (עדכון באתר לשכת התעסוקה).

העובד יכול לצפות באתר הביטוח הלאומי על דיווחי המעסיק ולראות אם מצבו התעסוקתי מעודכן. העובד יכול לעדכן על הפסקת העבודה ועל חזרה לעבודה באמצעות הטופס הדיגיטלי שבאתר הביטוח הלאומי. חשוב שהעובד יבדוק את המידע לגביו באתר הביטוח הלאומי כי הדיווח האחרון לביטוח הלאומי הוא הקובע, בין אם המעסיק דיווח או שהעובד דיווח.

דמי אבטלה - המוסד לביטוח לאומי פרסם לעובדים כי עובד שהוצא לחל"ת בזמן משבר הקורונה וקיבל דמי אבטלה, חזר לעבוד והוצא לחל"ת פעם נוספת, יהיה זכאי לדמי אבטלה אם משך החל"ת לא יפחת מ-14 ימים.
המוסד לביטוח לאומי פרסם גם שמי שמשרתו צומצמה או שהוא נמצא בבידוד למשך שבועיים – אינו זכאי לקבל דמי אבטלה.
 
מענק הסתגלות מיוחד - הזכאות למענק הסתגלות מיוחד למובטלים בני 67 ומעלה, שהופסקה עבודתם, היא עד סוף התקופה הקובעת ולפחות עד 31.12.2020.
 
החל מחודש אוגוסט 2020 ואילך רשאי להגיש בקשה חדשה למענק הסתגלות מיוחד רק מובטל (כולל בעל שליטה) שהוצא לחל"ת כפוי לתקופה רצופה של 14 ימים לפחות, פוטר או התפטר, בשל משבר הקורונה. מענק הסתגלות מיוחד משולם בחודש עבודה חלקי בהתאם למספר הימים שבהם העובד לא עבד באותו החודש.

המוסד לביטוח לאומי מסר כי:

דיווח של המעסיק על יציאה לחל"ת/פיטורין/התפטרות בפעם הראשונה, יכלול שידור טופס 100 (הכולל תאריך תחילת עבודה ראשון אצל המעסיק) וכן שידור קובץ הפסקת עבודה הכולל סיבת הפסקת העבודה ותאריך הפסקת העבודה (יום העבודה האחרון שבו עבד העובד).
לדוגמה, על עובד שהחל לעבוד ביום 1.1.2018 ויצא לחל"ת לראשונה ביום 13.9.2020 (יום העבודה האחרון לפני החל"ת) - יש לשדר לגביו טופס 100 הכולל תאריך תחילת העבודה הראשון וכן שידור קובץ הפסקת עבודה מתאריך 13.9.2020 (עם ציון יום העבודה האחרון) וכולל סיבת הפסקת העבודה: יציאה לחל"ת.

דיווח של המעסיק על עובד שיצא לחל"ת בפעם השנייה ואילך יתבצע באמצעות שידור קובץ הפסקת עבודה, שכולל את הסיבה להפסקת העבודה ואת תאריך הפסקת העבודה של יום העבודה האחרון.
לדוגמה, עובד שיצא לחל"ת ראשון ביום 15.3.2020, קיבל דמי אבטלה, חזר לעבודה ביום 1.5.2020 ויצא שוב לחל"ת בחודש ספטמבר 2020 – המעסיק ידווח בקובץ הפסקת עבודה על הפסקת העבודה מהיום האחרון שבו העובד עבד בחודש ספטמבר 2020 ואת סיבת הפסקת העבודה: חל"ת. במקרה כזה אין לדווח בשדה של תחילת העבודה – להשאיר אותו ריק.
 

נכתב ע"י
אורנה צח-גלרט, רו"ח
חברת נשיאות,
יו"ר ועדת הקשר עם המוסד
לביטוח לאומי