מענק הוצאות קבועות פעימה-3 לעסקים בדיווח מזומן המתייחס לחודשים מרץ-יוני 2020

20/7/2020

חברות וחברים יקרים!

הבוקר נפתחה המערכת החדשה להגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות - פעימה שלישית גם לטובת מדווחים על בסיס מזומן לעסקים שטרם הגישו בקשות למענק. הפעימה מתייחסת לחודשים מרץ-יוני 2020 .

טרם נפתחה האפשרות לשנות את מסלול הבקשה, למי שכבר הגישו בקשה עבור מרץ - אפריל 2020.

תנאי הזכאות למענק

  • עבור חברה או שותפות: מחזור העסקאות בשנת 2019 עולה על 18,000 ₪ (ללא מע"מ) ואינו עולה על 20 מיליון ₪ (ללא מע"מ). 
  • עבור עצמאים: מחזור העסקאות בשנת 2019 עולה על 300,000 ₪ (ללא מע"מ) ואינו עולה על 20 מיליון ₪(ללא מע"מ). 
  • חלה ירידה של 25% לפחות במחזור העסקאות. במסלול המיידי בוחנים את חודשים מרץ-אפריל 2020 בהשוואה לחודשים מרץ-אפריל 2019, ובמסלול המאוחר בוחנים את החודשים מרץ עד יוני 2020 בהשוואה לחודשים מרץ עד יוני 2019.  
    עבור עסק שהחל לפעול לאחר ה- 01/03/2019 ועד 31/12/2019, ההשוואה תעשה למחזור העסקאות הממוצע מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק, עד יום 29.2.2020.
  • הגשת כל הדוחות התקופתיים למע"מ, הנדרשים לצורך חישוב המענק.
  • ניהול פנקסי החשבונות כנדרש, אם העסק מחויב בכך ופנקסיו לא נפסלו.
  • ירידת מחזור העסקאות בתקופת המענק נגרמה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף COVID-19.

 

לפרטים נוספים באתר רשות המסים לחצו כאן

סימולטור (מחשבון) לחישוב סכום המענק לחצו כאן

להגשת בקשת המענק באתר רשות המסים לחצו כאן