מענק פעימה רביעית - מענק עבור החזר עובדים

15/7/2020

חברים וחברות יקרים,
שמחים לעדכנכם שהיום יצא לדרך השלב הראשון של הגשת הבקשה לקבלת מענק לעידוד תעסוקה באתר האינטרנט של לשכת שירות התעסוקה. המענק מיועד למעסיקים שהצליחו ומצליחים להחזיר עובדים מחופשה ללא תשלום או לקלוט עובדים חדשים. מי שהגדיל בחודשים האחרונים את סך העובדים שהוא מעסיק – עשוי לקבל מענק.

ניתן להגיש את הבקשות 60 יום מתום החודש לגביו מבוקש המענק (בכל חודש בנפרד).

לכניסה ליישום לחצו כאן.
זהו מענק חשוב, המיועד להחזיר עובדים מהחל"ת ובכך לצמצם את מימדי האבטלה, וכן לסייע למעסיקים בתקופת המשבר.