הודעה לביטוח לאומי ואישור על דמי אבטלה שהתקבלו בעת חזרה לעבודה מחל"ת

8/7/2020

שלבים שעל העובד לבצע בעת חזרה מחל"ת

א. הודעה לביטוח לאומי

עובד שחזר לעבודה אחרי תקופת החל"ת, צריך לעדכן את המוסד לביטוח לאומי על מועד החזרה לעבודה.
תשלום דמי האבטלה יופסק בהתאם למועד החזרה לעבודה. כל שעליכם לעשות הוא למלא את הטופס הדיגיטלי – אין צורך לצרף מסמכים.

לקישור למילוי פרטי העובד שחזר לעבודה: https://forms.btl.gov.il/Form/DStart/EndHalat

ב. אישורים על דמי אבטלה

על העובד להמציא למעביד אישור על דמי האבטלה ואישור על ניכוי מס הכנסה מדמי האבטלה, שקיבל במהלך תקופת החל"ת, לשם כך על העובד להכנס לאתר הביטוח הלאומי-איזור אישי בקישור: https://ps.btl.gov.il/#/login

את האישורים הנ"ל חובה להעביר למעביד לצורך  שכר לחודש יוני 2020.