הפעימה השלישית – מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות - עדכון חשוב

2/7/2020

בהמשך לפרסומים קודמים, הממשלה החליטה על שינוי בעניין "הפעימה השלישית – מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות" (להלן: "הפעימה השלישית").
 
להלן עיקרי השינויים:
 

  • עוסקים שמדווחים על בסיס מזומן שהגישו את בקשתם עד ליום ה-5 ביולי 2020 או עד ליום פרסום תיקון החלטת הממשלה יוכלו לתקן את בקשתם.
  • עוסקים שלא הגישו בקשה למענק יוכלו להגיש בקשה חדשה מיום 12 ביולי 2020 ועד יום 13 באוקטובר 2020. אופן חישוב ירידת המחזורים עבור עוסקים אלה יהיה השוואה שבין התקופה מרץ עד יוני 2020 (לחלק ב-2), לבין התקופה המקבילה בשנת 2019. זאת במקום חישוב הירידה כיום על בסיס החודשים מרץ – אפריל.
  • קביעה של רף מינימלי כך שסכום המענק לא יפחת מ-3,025 ש''ח, גם כאשר תוצאת החישוב על פי הנוסחה היא פחותה, עבור עסקים שמחזור עסקאותיהם הוא מעל 300 אלף ועד 20 מיליון ש''ח.
  • מתן סמכויות למנהל רשות המסים להפעיל שיקול דעת ולהגדיל או להקטין את מקדם שיעור ההשתתפות בהוצאות הקבועות. לדוגמה – תהיה סמכות למנהל לנטרל מהנוסחה רכש של מלאי משמעותי שבוצע בסוף שנת 2019 עבור שנת 2020 שטרם נמכר.

 

להגשת בקשת המענק (מיום 12/7/2020) באתר רשות המסים לחצו כאן