חוק מענק לעידוד תעסוקה - פעימה רביעית

16/6/2020

לעדכנכם, מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה.

בתאריך 15.07.2020 יפתח שירות להגשת בקשות לקבלת מענק לעידוד תעסוקה באתר האינטרנט של שירות התעסוקה.

במסגרת החוק נקבע, כי המענק יינתן רק אם העובד שעבורו מבוקש המענק, ישתכר לפחות 3,300 ש"ח בכל חודש, כדי לכלול גם עובדים במשרה חלקית לתוך מעגל התעסוקה.
 
בנוסף קובע החוק כי המענק יינתן רק בעד עובדים שנוספו למצבת העובדים של המעסיק, כדי להבטיח שמעגל דורשי העבודה יצטמצם וכדי למנוע פיטורי עובדים לצורך קליטת עובדים אחרים המזכים במענק.
 
עוד נקבע, כי כדי לוודא רציפות העסקה של העובד ולשמר את תעסוקתו, סכום המענק יחולק לארבע פעימות בעבור כל אחד מחודשי העסקתו של העובד בתקופה שבין יוני 2020 עד ספטמבר 2020: עבור מי שהוחזר ע"י המעסיק לעבודתו מה-19 לאפריל, יהיה המעסיק זכאי ל-875 ₪ עבור כל אחד מ-4 חודשים אלה (סה"כ 3,500 ₪), ועבור מי שהוחזר ע"י המעסיק החל מחודש יוני, יהיה המעסיק זכאי ל-1,875 ₪ בגין כל אחד מ-4 חודשים אלה (סה"כ 7,500 ₪).

הזכאות למענק מותנית בכך שהמעסיק דיווח למוסד לביטוח לאומי על פתיחת תיק ניכויים עד ליום 29/2/2020 ולא דיווח על סגירת התיק עד ליום 31/5/2020.

קביעת הזכאות תינתן בתום 21 ימים מיום קבלת הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים ושר האוצר רשאי בהתקיים נסיבות מיוחדות להאריך את התקופה האמורה. כמו כן, במקרה בו נפלה טעות או נתגלו עובדות חדשות בקביעת הזכאות, רשאי המנהל ביוזמתו או לפי בקשת המעסיק או לפי בקשת העובד, לתקן את קביעתו.

לנוסח הצעת החוק לקריאה שניה שלישית שעבר בכנסת לחצו כאן .

להודעת הכנסת לחצו כאן