הוראות תיעוד למענקים בפעימה הראשונה והשנייה

15/6/2020

חברות וחברים יקרים,

לגבי עצמאיים: על פי הוראות רשות המסים, ההובהר כי המענקים שהתקבלו  הינם תקבולים ועל כן יש להוציא קבלה בגינם.  ככל שמקבל המענק טרם הוציא, עליו להוציא שובר קבלה בהקדם.

נציין כי מענקים אלה פטורים מביטוח לאומי וממע״מ, לכן אין השפעה על המחזורים המדווחים ואין להוציא בגינם חשבונית מס.

לגבי חברות: יחד עם זאת, בהתאם לסעיף 19א להוראות ניהול ספרים ככל שמקבל המענק מנהל חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה, המבוקרת על ידי רואה חשבון או ברית פיקוח רשאי הוא שלא לערוך שובר קבלה.

בנוסף, נציין כי מדובר בהכנסה חייבת על כן יש לדווחה בדוח השנתי. בעניין זה, פנתה לשכת רואי חשבון לרשות המסים בבקשה להיערך מראש כך שסכום המענק ייקלט אוטומטית מתוך מאגרי רשות המסים לשדה ייעודי נפרד.