מענק פעימה שנייה לעצמאיים

5/5/2020

 מענק לעצמאיים -פעימה שנייה

חובת רישום באתר רשות המיסים-אזור אישי:

למי שטרם נרשם וקיבל סיסמת כניסה קבועה -חובה להירשם באתר של רשות המיסים בקישור שלהלן (לכל מי שכבר רשום, אין צורך להירשם שוב רק להכנס לאזור האישי ולבקש המענק)

https://secapp.taxes.gov.il/SrVeImut/frmRashiKnisa.aspx?src=LONew#no-back-button

 

התנאים לקבלת מענק הפעימה השנייה לעצמאיים, מבוססות על אותן תנאים של הפעימה הראשונה עם השנויים כלהלן:

הכנסתו החייבת לשנת המס 2018 אינה עולה על מיליון ש"ח, לעומת 240 אלפי ש"ח בפעימה הראשונה.

הכנסה מינימאלית מעסק תעמוד על 8,568 ש"ח לשנה, לעומת סך 24,000 ש"ח לשנה בפעימה הראשונה.

בוטלה תקרת התלות בבני זוג, בפעימה הראשונה הייתה תקרה להכנסה החייבת של שני בני הזוג עד לסכום של 340 אלפי ש"ח.

ירידה במחזור מעל 25% נמדדת מ 1.3.20 עד 30.6.20 לעומת תקופה מקבילה, בפעימה הראשונה ההשוואה נעשתה לגבי החודשים מרץ ואפריל.

סכום המענק שווה ל- 70% מסכום ההכנסה החודשית הממוצעת של העסק, לעומת 65% בפעימה הראשונה.

התקרה המקסימלית למענק הינה 10,500 ש"ח, לעומת 6,000 ש"ח בפעימה הראשונה.

הנוסחה של 70% מסכום ההכנסה הממוצעת מעסק תקפה עד להכנסה של 40,000 ש"ח, לעומת 16,000 ש"ח בפעימה הראשונה.

מעל 40 אלפי ש"ח ועד מקסימום של 83.33 אלפי ש"ח, יופחת מהסכום האמור סכום השווה ל- 17.3% בסכום שבו עולה הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק על 40 אלפי ש"ח. לעומת מרווח בין 16 אלפי ש"ח ל 20 אלפי ש"ח לחודשיופחת 75% בסכום העולה על 16 אלפי ש"ח.

בפעימה השנייה יש תוספת לעסק קטן לפי מחזור עד 300 אלפי ש"ח לשנה כלהלן:

אם המחזור של העסק לחודש בין 1,500 ש"ח עד 8,333 ש"ח מגיעה לו תוספת של 700 ש"ח.

אם המחזור של העסק לחודש בין 8,333 ש"ח עד 16,667 ש"ח מגיעה לו תוספת של 1,875 ש"ח.

אם המחזור של העסק לחודש בין 16,667 ש"ח עד 25,000 ש"ח מגיעה לו תוספת של 3,025 ש"ח.

המענק חייב רק במס הכנסה.

עצמאי בעל עסק חדש: שהחל לעסוק בעסק או משלח יד בשנת 2019 , ומי שהחל לעסוק בעסק או משלח יד בשנת2018והיו  לו בשנה הזאת הפסדים.

הגשת המענק עד 12.7.2020 לעומת 12.6.2020 בפעימה הראשונה.

כפילות: אין מניעה לקבלת מענק פעימה שנייה גם למי שקיבל מענק פעימה ראשונה.