תשלום ביטוח לאומי לעובדים שנמצאים בחל"ת

4/5/2020

על פי חוק הביטוח הלאומי בתקופת החל"ת חובה על המעסיק להמשיך ולשלם דמי ביטוח לאומי בסך 348 ש"ח לעובד, לחודש, לתקופה של חודשיים החל מהחודש שלאחר חודש הפסקת העבודה (אם העובד יצא לחל"ת ביום 15/3/2020 המעביד ישלם ביטוח לאומי בחודשים אפריל ומאי), את סכום דמי הביטוח הלאומי ששולמו ע"י המעביד ניתן לנכות מהעובד אם וכאשר ישולם לו שכר עתידי.  (ראו חוזר משרדנו שפורסם ביום 5/3/2020).

מאחר ורוב העובדים מקבלים דמי אבטלה בתקופת החל"ת, הנחייה זו לא ברורה וגורמת לשלם פעמיים דמי ביטוח לאומי, פעם אחת בניכוי מדמי האבטלה ופעם השנייה ע"י ניכוי שמבצע המעסיק. (מאחר ואין שכר בחודש אפריל, המעסיק אמור לשלם סכום זה).

לפי הנחיות שקבלנו אנו מחכים עם הפקת תלושי שכר של חודש אפריל לעובדים שנמצאים בחל"ת, מספר ימים, עד שתתקבל הבהרה סופית בנושא זה מהמוסד לביטוח לאומי.