הסבר ומחשבון למענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות והסבר לפעימה שנייה לעצמאים ובעלי שליטה

24/4/2020

ביום שישי, 24.4.2020, אושר בממשלה- פיצוי לעסקים קטנים ובינונים שהמחזור השנתי שלהם לשנת 2019 הוא עד 20 מיליון שקל.

המענק יאפשר עוד נדבך בסיוע לעסקים הקטנים והבינוניים, ופיצוי יחסי להיקף הנזק, הנותן סיוע חלקי לתמיכה בהישרדותם. מדובר במודל חדש המבוסס על מספר שיטות, ובכלל זה פיצוי על בסיס השתתפות בהוצאות הקבועות כולל הוצאות העסקת עובדים, וכן מתמרץ עסקים יעילים, ועסקים שלא הוציאו את העובדים לחל"ת בתקופת המשבר, בחודשים מרץ-אפריל 2020.
 
שיעורי המענק הולכים וגדלים ככל שהיקף הפגיעה במחזור גדול יותר, וניתן להגיע למענק פיצוי של עד 400 אלף שקל לעסק שנפגע משמעותית. לחברות שמחזור 2019 שלהן, עד 300 אלף שקל המענקים נקבעו כסכומים קבועים. בטווח של מ 300 אלף שקל ועד מיליון וחצי מדובר בנוסחה פשוטה, המפצה באופן הדרגתי, כאשר אחוז הפגיעה במחזור הינו החל מ 25%. הפיצוי נקבע כשיעור מהמחזור של מרץ אפריל 2019 והוא נע בטווח מ  3% ועד למקסימום של 15% מהמחזור. היקף הפגיעה מחושב ביחס ל חודשים מרץ-אפריל בשנת 2019 מול מרץ-אפריל 2020.
 
בעסקים מעל מיליון וחצי שקל ועד ל 20 מיליון שקל, הנוסחה יותר מורכבת, ומתבססת על  התשומות שהיו לעסק, והיקף עלות העסקה של העובדים שהיו בחל"ת בחודשים מרץ-אפריל 2020 ויעילות העסק, וכוללת מקדמים שונים. כמו כן, יש לשים לב לכך שגם מלכ"ר זכאי לקבל את הפיצוי, כאשר שליש לפחות מההכנסות שלו הם ממכירת שירותים או מוצרים.

להודעה משותפת למשרד ראש הממשלה ומשרד האוצר בעקבות נגיף קורונה לחצו כאן


למתווה מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה לחצו כאן

להלן הסברים ומחשבונים לחישוב מענק הסיוע שהוכנו ע"י רו"ח אימאן זועבי,  רו"ח רונית בר  ורו"ח משה פרג מלשכת רואי חשבון בישראל:

 

להסבר אודות הפיצוי לעסקים ואופן חישובו לעוסקים יחידים וחברות, לרבות שותפויות ואופן חישובו לחצו כאן


למצגת ומחשבון אודות מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל השפעת הקורונה לחצו כאן

למצגת אודות מענק לבעלי שליטה ועצמאיים לחצו כאן

להורדת קובץ אקסל בדיקת זכאות למענק ופיצוי קורונה לחצו כאן