הרחבת זכות המענק לעצמאים ובעלי שליטה בחברות בעקבות משבר הקורונה

8/4/2020

*חברות וחברים יקרים!

הממשלה טרם אישרה את הרחבת הזכאות למענק השני 

ואת התנאים הסופיים לקבלתה

נמשיך לעדכן

ראש הממשלה ושר האוצר קבעו כי מענק הסיוע לעצמאים יורחב שמעותית* על פי הסיכום: אוכלוסיות נוספות יהיו זכאיות למענק, יבוטלו קריטריונים וסכום המענק יגדל בתום שיח משמעותי ומקיף של דרגי המקצוע עם אוכלוסיית העצמאים ונציגי המגזר העסקי, הוחלט להקצות סכום נוסף  של כ-1 מיליארד שקל לטובת הרחבת מענק הסיוע לעצמאים, כך שסך  הסיוע הישיר יעמוד על 4 מיליארד שקל. זאת על מנת שהפעימה הבאה    של מענק הסיוע תורחב בצורה משמעותית, בכפוף לאישור הממשלה, הן מבחינת היקף הסיוע והן מבחינת אוכלוסיית הזכאים, בהתאם לפירוט הבא:

 

1. הכללת שכירים בעלי שליטה. 
2. שיעור המענק יוגדל ל-70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת. 
3. הגדלת המענק המקסימלי לסכום של 10,500 שקל. 
4. הגדלת תקרת ההכנסה החייבת ל-1 מיליון שקל בשנה. 
5. ביטול הקריטריון של הכנסת משק הבית.
6. ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת. תקבע לפי שנת 2018 או שנת 2019, לבחירת העצמאי. 
7. ירידת מחזור הפעילות בהיקף של 25% תיבדק לפי חודשים מרץ-יוני. 

 

לאור זאת, למעלה מ-600 אלף עצמאים צפויים להיות זכאים למענק.

להודעת האוצר- לחץ כאן

 

חובת רישום באתר רשות המיסים-אזור אישי

למי שטרם נרשם (מי שנרשם לקבלת המענק שאושר אין צורך להרשם שוב)-חובה להירשם באתר של רשות המיסים בקישור :

https://secapp.taxes.gov.il/SrVeImut/frmRashiKnisa.aspx?src=LONew#no-back-button