בקשת היתר להוצאת עובדת בהריון לחל"ת בהתאם לחוק עבודת נשים

5/3/2020

הנחיות משרד העבודה והרווחה לקבלת היתר להוצאת עובדת בהריון לחל"ת בהתאם לחוק עבודת נשים.

הקש/י כאן לקריאת ההנחיות והטפסים