דחיית תשלומי מע"מ - 15/3/2020

מועדי הדיווח והתשלום למע"מ עבור התקופה של החודשים ינואר ופברואר 2020 עודכנו ויהיו כמפורט:

מועד הדיווח והתשלום של עוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו-חודשי (לתקופה ינואר-בפרואר ) , נדחה עד לתאריך ה- 27 באפריל 2020.

מועד הדיווח והתשלום של המדווחים דווח חד- חודשי (לחודש פברואר), הינו בהתאם לארכה שפורסמה בהודעת רשות המסים בראשית השבוע, קרי ה- 26 במרץ 2020.

 

לקריאת ההודעה באתר רשות המיסים