עדכון לחוזר שנשלח בנושא-הסגר בגלל חשש להדבקות בקורונה כחופשת מחלה