דוח נסיעה לחו"ל לשנת 2020

שם הנישום:____________________ מספר תיק במס הכנסה: _____________
דוח נסיעה לחו"ל עפ"י תקנות מ"ה לשנת 2020
 
           
שם הנוסע 1: __________________________ שם הנוסע 3: __________________________
           
שם הנוסע 2: __________________________ שם הנוסע 4: __________________________
           
ארץ יעד: _____________________________          
           
מטרת הנסיעה: _________________________          
           
תאריך יציאה: __________________________          
           
תאריך חזרה: __________________________          
           
סה"כ ימים: ______          
           
מטבע: ______   שער חליפין: ______          
           
  הוצאה בפועל עד התקרה ימים/כמות סך הוצאה התקרה המותרת
       
כרטיס טיסה (מחלקת עסקים / תיירים בלבד)        מלא ההוצאה   
לינה- עד 90 לינות- 7 לילות ראשונים (מצורפות קבלות)        עד 289$ *   
לינה- עד 90 לינות -מהלינה השמינית (מצורפות קבלות)       * 75% מהעלות ולא יותר מ-217$ 
השכרת רכב בחו"ל (מצורפת קבלה)        עד 64$ ליום*   
הוצאות שהייה אחרות - אם נדרשו הוצאות לינה         עד 81$ ליום*   
הוצאות שהייה אחרות - אם לא נדרשו הוצאות לינה         עד 136$ ליום* 
הוצאות עסקיות אחרות (טלפון, ארוח ספקים/ לקוחות)        מלוא ההוצאה כנגד קבלות 
           
           
           
  סה"כ הוצאות נסיעה : _________________(ש"ח)      
*תותר תוספת של 25% מהוצאות לינה ושהייה המותרות בניכוי (כולן או חלקן),  בנסיעות לארצות המנויות להלן:  אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, בריטניה, טיוואן, יוון,יפן,לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.
           
           
יש לצרף לדוח זה קבלות לנסיעה הנ"ל.          
           
           
         
    חתימת הנישום_________    

eeeeee