הוצאות נסיעה לחו"ל המותרות לניכוי לשנת 2019

התרת הוצאות נסיעה לחול לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972

לשנת המס 2019

 
פירוט ההוצאה ההגבלה
א. הוצאות לרכישת כרטיס טיסה:  
1. במחלקת תיירים או עסקים. מותרות מלוא ההוצאות.
2. במחלקה ראשונה מותרות ההוצאות עד לגובה מחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה.
ב. הוצאות לינה מותרות בניכוי:  
1. בנסיעה שכללה עד וכולל 90 לינות :  
א. 7 לינות הראשונות - מותרת מלוא ההוצאות אך לא יותר מ-284$ ללינה (בשנת 2018  - 278$)
ב. מהלינה השמינית ואילך עד וכולל 125$ ללינה-מותרות מלא ההוצאות. מעל 125$ ללינה-מותרת הוצאה בשיעור 75% מהן אך לא פחות מ-125$ ולא יותר מ-213$ (בשנת 2018 - 122$ ו-208$ בהתאמה).
2. בנסיעה שכללה יותר מ- 90 לינות  מותרת מלא ההוצאה אך לא יותר מ-125$ ללינה (בשנת 2018 - לא יותר מ-122$ ללינה).
לעניין מנין מספר הלינות- שתי נסיעות או יותר, שלא היתה ביניהן  שהייה רצופה בישראל של 14 יום לפחות , ייחשבו לנסיעה אחת.
ג. הוצאות שהייה אחרות:  
1. אם נדרשו הוצאות לינה עד 80$ לכל יום שהייה (בשנת 2018 - 78$).
2. אם לא נדרשו הוצאות לינה עד 133$ לכל יום שהייה (בשנת 2018 - 130$).
ד. הוצאות חינוך בשל ילדים:  
שטרם מלאו להם 18 שנים בשנת המס-אם השהייה בחול היתה לתקופה רצופה העולה על 10 חודשים. עד 711$ לכל ילד לחודש (בשנת 2018 - 696$).
נציב מס ההכנסה רשאי להגדיל את הסכום בהתחשב במקום המגורים ובתנאי הלימוד  
ה. הוצאות לשכירת רכב בחו"ל הוצאות השכירות בפועל אך לא יותר מ-62$ ליום (כולל דלק) (בשנת 2018 - 61$).
ו. הוצאות עסקיות אחרות כגון: טלפון, אירוח ספקים או לקוחות מותרות מלוא ההוצאות כנגד קבלות.
   
תותר תוספת של 25% מהוצאות לינה ושהייה המותרות בניכוי (כולן או חלקן),  בנסיעות לארצות המנויות להלן:  אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, בריטניה, טיוואן, יוון,יפן,לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.