סכומים ושיעורי מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס ערך מוסף לשנת 2019

שיעורי מס הכנסה של יחיד לשנת 2019:

מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית* ולמי שמלאי 60 שניים בשנת המס

הכנסה חודשית מיגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (מיגיעה אישית)

שיעור המס

עד 6,310

10%

עד 75,720

10%

מ 6,311 עד 9,050

14%

מ 75,721 עד 108,600

14%

מ 9,051 עד 14,530

20%

מ 108,601 עד 174,360

20%

מ 14,531 עד 20,200

31%

מ 174,361 עד 242,400

31%

מ 20,201 עד 42,030

35%

מ 242,401 עד 504,360

35%

מ 42,031 עד 54,129

47%

מ 504,361 עד 649,559

47%

** מכל שקל נוסף

50%

** מכל שקל נוסף

50**

 

מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית למי שלא מלאו 60 בשנת המס

הכנסה חודשית (לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

עד 20,200

31%

עד 242,400

31%

מ 20,201 עד 42,030

35%

מ 242,401 עד 504,360

35%

מ 42,031 עד 54,129

47%

מ 504,361 עד 649,559

47%

** מכל שקל נוסף

50%

** מכל שקל נוסף

50**

        *הכנסה מיגיעה אישית: הכנסה מעסק, משלח יד או עבודה כשכיר.

**על פי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה, על הכנסה שנתית מעל 649,560 ש"ח יתווסף מס נוסף בשיעור של 3% מכל מקור הכנסה שהוא.

 

דמי ביטוח לאומי ומס בריאות לשנת 2019:

לעצמאיים:

 

מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע במשק

עד שכר של 6,164 ₪

(שיעור מופחת)

משכר של 6,165 ₪

עד שכר של 43,890 ₪

 

(שיעור מלא)

דמי ביטוח לאומי

2.87%

12.83%

דמי מס בריאות

3.10%

5%

סה"כ

5.97%

17.83%

באחוזים מהשכר

                                            

לשכירים מגיל 18 ועד גיל פרישה:

 

מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע במשק

עד שכר של 6,164 ₪

(שיעור מופחת)

משכר של 6,165 ₪

עד שכר של 43,890 ₪

 

(שיעור מלא)

 

מעביד

עובד

סה"כ

מעביד

עובד

סה"כ

דמי ביטוח לאומי

3.55%

0.4%

3.95%

7.6%

7%

14.6%

דמי מס בריאות

0%

3.1%

3.10%

0%

5%

5%

סה"כ

3.55%

3.5%

7.05%

7.6%

12%

19.6%

באחוזים מהשכר
 

מס ערך מוסף – מחזור הכנסות שנתי של עוסק פטור:

מחזור הכנסות השנתי לעוסק פטור בשנת 2019 לא יעלה על 100,187 ש"ח.   

 

מס הכנסה החל על חברה לשנים 2018 -2019:  23%

 

תרומה למוסד ציבורי:

יחיד או חברה, (להלן "הנישום"), שתרמו בשנת המס סכום העולה על 190 ש"ח, (לשנת 2019), למוסד ציבורי, יקבלו זיכוי מהמס שהוא חייב בו בשיעור של 35% מסכום התרומה-ליחיד, (בשיעור מס חברות- לחברה),  ובלבד שלא יינתן זיכוי באותה שנה בשל סכום כולל של תרומות העולה על 30% מההכנסה החייבת של הנישום, או 9.322 מיליון ש"ח, לפי הנמוך מבניהם.

 

שווי נקודת זיכוי בשנת 2019: 2,616 ש"ח לשנה, 218 ש"ח לחודש.