דוח נסיעה עסקית לחו"ל לשנת 2018

יש למלא דוח לגבי כל נסיעה עסקית לחו"ל, לצרף קבלות ולהגיש במשרד

לחץ כאן- דוח נסיעה עסקית לחו"ל לשנת 2018