חובה על שוכר נכס המשלם דמי שכירות, לנכות מס הכנסה במקור מהמשכיר

חובה על שוכר המשלם דמי שכירות לעסק לנכות מס הכנסה במקור מהמשכיר

 

על פי פקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום דמי שכירות), התשנ"ח-1998, חובה על שוכר המשלם דמי שכירות, (משרד, חנות, מחסן וכד'),  לעסק לנכות מס הכנסה במקור מהמשכיר ולהעביר את הניכוי למס הכנסה. את אחוז המס שיש לנכות מהמשכיר ניתן לראות באתר רשות המסים בכתובת:  

https://www.misim.gov.il/gmishurim/firstPage.aspx                          

הניכוי חייב להיות בעת התשלום בפועל. אם למשכיר פטור מניכוי מס במקור לפי האישור, אין לנכות כלל מס,(בכפוף לסעיף 32א לפקודת מס הכנסה). יש לשים לב כי חובה בכל תשלום עבור דמי שכירות מהשוכר למשכיר, לבדוק את אחוז הניכוי באתר רשות המסים כאמור, ולנכות מס הכנסה בהתאם.

סנקציות כנגד השוכר על אי ניכוי מס במקור עלולות לכלול אי הכרה בהוצאות שכירות כהוצאה.