דיווח לרשות המסים עד ליום 30/6/2017 על דירות שברשותכם בעניין מס ריבוי דירות

דיווח על דירות שהיו ברשותכם ביום 1.1.2017

בחוק ההתייעלות הכלכלית שנכנס לתוקף מיום 1.1.2017, נקבע כי יוטל מס על ריבוי דירות מגורים. על החייב במס זה, מוטלת החובה להגיש הצהרה לרשות המיסים על פרטי הדירות שברשותו, על בחירתו בדבר שתי הדירות הפטורות במס ועל חבות המס הצפויה לפי החוק עד ליום 30.6.2017. הדיווח יעשה ע"י בטופס מספר 7201 לרשות המסים. 

לטופס 7201-הצהרה על מס ריבוי דירות- לחץ כאן

לטופס 7202-מכירת דירה ע"י חייב במס ריבוי דירות-לחץ כאן