הוצאות נסיעה לחו"ל המותרות בניכוי לשנת 2017

ההוצאות שיותרו לנו לניכוי בשל הוצאות נסיעה עסקיות לחו"ל בשנת 2017