לקראת תום שנת המס 2016 - חוזר לבעלי שליטה בחברת מעטים