הבהרה לגבי תיקון מחזור הכנסות לעוסק פטור לשנים 2014-2015