מענק השתתפות בהוצאות - פעימה שלישית

12/5/2020

 

להגשת בקשת המענק באתר רשות המסים לחצו כאן

למחשבון לחישוב זכאות המענק לעסקים לחצו כאן

להנחיות לציבור מטעם רשות המיסים לצורך קבלת המענק  לחצו כאן

להודעה של רשות המיסים בגין תנאים ואופן הגשה של המענק לעסקים לחצו כאן

לשאלות ותשובות מטעם רשות המיסים הנוגעות לקבל המענק לחצו כאן

המועד האחרון להגשת בקשה למענק הוא 10/8/2020 !!