מענק לעצמאיים בעקבות משבר הקורונה - פעימה ראשונה

עודכן לאחרונה ב-2/4/2020 בשעה 16.30

להודעת רשות המיסים -לחץ כאן

 

זכאות מענק לעצמאיים - פעימה ראשונה

מענק בסך של 65% מההכנסה החייבת החודשית (ברוטו לפני מסים) בשנת 2018 עד 6,000 ₪. הבדיקה היא לפי דו"ח המס האחרון שהוגש, קרי 2018. הזכאים יהיו עצמאיים מעל גיל 20 (מי שמלאו לו 20 שנה בשנת הכספים 2019).

כל עצמאי יכול לתבוע, כולל שני בני זוג בתוך התא המשפחתי.

מבחן הכנסות כולל הכנסות מכל המקורות, לרבות ההכנסות פטורות, בתנאי שהכנסות לא פחותות מ- 24,000 ולא עולות על 240,000 ש"ח והוגש דוח שנתי לשנת 2018.

לצורך מבחן ההכנסות, יבדקו את ההכנסה החייבת מכל המקורות, גם מיגיעה אישית וגם שלא מיגיעה אישית (למשל שכירות), כאשר, ההכנסות שלא מיגיעה אישית יתחלקו באופן שווה בין בני הזוג, כולל הכנסות פטורות.

ההכנסה המשותפת של שני בני הזוג מכל המקורות לא תעלה על 340,000 ש"ח, כולל הכנסה פטורה ולאחר קיזוז הפסדים ולא כולל רווח הון ושבח מקרקעין.

תנאי נוסף - ייבדק המחזור העסקי של מרץ - אפריל 2020 למול מרץ אפריל 2019 וחייבת להיות הפחתה של לפחות 25% במחזור בין התקופות האלה. אם בתום חודש אפריל 2020 יתברר שההפחתה במחזור פחותה מ25% אזי יצטרכו להחזיר את המענק.

למענק זכאים רק עצמאיים ולא בעלי שליטה בחברות.

העסק חייב לפעול לפחות עד 29.2.2020, וזאת על-פי הצהרת בעל עסק באיזור האישי.

הנושא של הגבלת הגיל וקיזוז הפסדים, עדיין נמצא בדיונים. נעדכן בהמשך.

מי שפתח את העסק עד 1.9.2019 למרות שלא הייתה לא פעילות בשנת 2018 ויש יכולת השוואה בין המחזור בין חודשים מרץ-אפריל 2020 וחודשים מרץ-אפריל 2019, יוכל לקבל את המענק אם הוא עומד בתנאים וזאת, לאחר הגשת דו"ח 2019.


הובטח כי המענק יועבר לחשבונות בנק עד חג הפסח. חובה להירשם באיזור אישי 

מדובר בכ-250,000 עצמאיים שיהיו זכאים למענק, כאשר המוסד לביטוח לאומי מדווח על כ-400,000 עצמאיים.

דחיית מיסים

אין דחייה גורפת במיסים אלא לפי בקשות פרטניות שנענות ברצון טוב.

שווי רכב

אין שינוי בעמדת רשות המיסים לגבי שווי רכב.
 

אין כל מידע לגבי פעימה שנייה של המענק

 

חובת רישום באתר רשות המיסים-אזור אישי

למי שטרם נרשם (מי שנרשם אין צורך להרשם שוב)-חובה להירשם באתר של רשות המיסים בקישור :

https://secapp.taxes.gov.il/SrVeImut/frmRashiKnisa.aspx?src=LONew#no-back-button

 

לידיעתכם-לשכת רואי חשבון מתנגדת להפליה של בעלי שליטה בחברות וכן לפגיעה ב-50,000 עסקים שנפתחו מחודש מרץ 2019. לעניין פיצוי נוסף לעסק שנפגע ויחזיר את העובדים, קיימת עדיין אי בהירות בנושא קריטריונים לעסק שנפגע, ויש לזה השלכות על כל הנושא של ביטול או דחייה בשלב זה של תשלומי ארנונה לעסקים.

לקריאת תקנות לשעת חרום-מענק לעצמאיים התש"ף-2020 -  אושר בממשלה ביום 2/4/2020  - לחץ כאן

 

נמשיך לעדכנכם.